پرفروش ترین ها

اصول طراحی  کاربردی فیکسچرهای کنترلی C/F یا Panel Guge در صنعت خودرو

اصول طراحی کاربردی فیکسچرهای کنترلی C/F یا Panel Guge در صنعت خودرو

امـروزه بـا توجـه بـه افزایش تیـراژ و رقابت شـدید بیـن سـازندگان و خـودرو سـازان توجه بـه کیفیت و دقـت قطعـات نیـاز بـه اسـتفاده از...

43,000 تومان
اصول استاندارد طراحی قالبهای بزرگ بدنهG1 - G2- G3  (فارسی)

اصول استاندارد طراحی قالبهای بزرگ بدنهG1 - G2- G3 (فارسی)

اصول استاندارد طراحی قالبهای بزرگ بدنهG1 - G2- G3  براساس استاندارد های طراحی شرکت ایرانخودرو و شرکت فوجی ژاپن تهیه گردیده ...

43,000 تومان
خودآموز آموزشی نرم افزار پیشرفته ماشینکاری TEBIS

خودآموز آموزشی نرم افزار پیشرفته ماشینکاری TEBIS

TEBIS یک نرم افزار طراحی مدل سه بعدی و تولید برنامه پیشرفته ماشینکاری CNC است با این نرم افزار هم می توانید قطعه ی مورد نظر خود را طراحی ،...

53,000 تومان
فایل تکمیلی آموزشی نرم افزار  TEBIS

فایل تکمیلی آموزشی نرم افزار TEBIS

آموزش نرم افزار ماشینکاری TEBIS    TEBIS یک نرم افزار طراحی مدل سه بعدی و تولید برنامه پیشرفته ماشینکاری CNC است با این نرم افزار...

37,000 تومان

اخرین محصولات

اصول طراحی قطعات فلزی بدنه خودرو (DESIGN GUIDELINE FOR BIW STAMPING PART)

اصول طراحی قطعات فلزی بدنه خودرو (DESIGN GUIDELINE FOR BIW STAMPING PART)

اصولا در طراحی صنعتی خودر ایده اولیه  به صورت تصویر کلی ایجاد می گردد و بحث زیبا شناسی و تناسب منحنی ها و ابعاد، ارگونومی و غیره در نظر...

45,000 تومان
اصول طراحی  کاربردی فیکسچرهای کنترلی C/F یا Panel Guge در صنعت خودرو

اصول طراحی کاربردی فیکسچرهای کنترلی C/F یا Panel Guge در صنعت خودرو

امـروزه بـا توجـه بـه افزایش تیـراژ و رقابت شـدید بیـن سـازندگان و خـودرو سـازان توجه بـه کیفیت و دقـت قطعـات نیـاز بـه اسـتفاده از...

43,000 تومان
استاندارد های عمومی طراحی جیگ و فیکسچر مونتاژ خودرو (General standard of Jig and Fixture)

استاندارد های عمومی طراحی جیگ و فیکسچر مونتاژ خودرو (General standard of Jig and Fixture)

اصول طراحی جیگ و فیکسچر های بدنه خودرو بهمراه چک لیستهای مربوطه و نقشه و تجهیزات ...

95,000 تومان
اصول استاندارد طراحی قالبهای بزرگ بدنهG1 - G2- G3  (فارسی)

اصول استاندارد طراحی قالبهای بزرگ بدنهG1 - G2- G3 (فارسی)

اصول استاندارد طراحی قالبهای بزرگ بدنهG1 - G2- G3  براساس استاندارد های طراحی شرکت ایرانخودرو و شرکت فوجی ژاپن تهیه گردیده ...

43,000 تومان

پربازدید ترین ها

اصول طراحی  کاربردی فیکسچرهای کنترلی C/F یا Panel Guge در صنعت خودرو

اصول طراحی کاربردی فیکسچرهای کنترلی C/F یا Panel Guge در صنعت خودرو

امـروزه بـا توجـه بـه افزایش تیـراژ و رقابت شـدید بیـن سـازندگان و خـودرو سـازان توجه بـه کیفیت و دقـت قطعـات نیـاز بـه اسـتفاده از...

43,000 تومان
خودآموز آموزشی نرم افزار پیشرفته ماشینکاری TEBIS

خودآموز آموزشی نرم افزار پیشرفته ماشینکاری TEBIS

TEBIS یک نرم افزار طراحی مدل سه بعدی و تولید برنامه پیشرفته ماشینکاری CNC است با این نرم افزار هم می توانید قطعه ی مورد نظر خود را طراحی ،...

53,000 تومان
اصول استاندارد طراحی قالبهای بزرگ بدنهG1 - G2- G3  (فارسی)

اصول استاندارد طراحی قالبهای بزرگ بدنهG1 - G2- G3 (فارسی)

اصول استاندارد طراحی قالبهای بزرگ بدنهG1 - G2- G3  براساس استاندارد های طراحی شرکت ایرانخودرو و شرکت فوجی ژاپن تهیه گردیده ...

43,000 تومان
فایل تکمیلی آموزشی نرم افزار  TEBIS

فایل تکمیلی آموزشی نرم افزار TEBIS

آموزش نرم افزار ماشینکاری TEBIS    TEBIS یک نرم افزار طراحی مدل سه بعدی و تولید برنامه پیشرفته ماشینکاری CNC است با این نرم افزار...

37,000 تومان

جدیدترین مطالب