اصول استاندارد طراحی قالبهای بزرگ بدنهG1 - G2- G3  (فارسی)
×

اصول استاندارد طراحی قالبهای بزرگ بدنهG1 - G2- G3 (فارسی)

اصول استاندارد طراحی قالبهای بزرگ بدنهG1 - G2- G3  براساس استاندارد های طراحی شرکت ایرانخودرو و شرکت فوجی ژاپن تهیه گردیده

قابل پرداخت : 43,000 تومان فرمت فایل اصلی : PDF تعداد صفحات : 330 صفحه