اشنایی با عیوب و رفع ایرادت رنگ خودرو (تصویری)
×

اشنایی با عیوب و رفع ایرادت رنگ خودرو (تصویری)

 رنگ آمیزی و کارشناسی رنگ خودرو از جهات مختلفی حائز اهمیت است. در همین راستا دقت و توجه به عوامل مختلف تخصصی و ظاهری می‌تواند در شناخت و پیشگیری از عیوب پاشش رنگ بسیار مؤثر باشد.شرایط آماده‌سازی، استفاده از اصول حرفه‌ای نظیر توجه به لایه پرایمر و ترکیب رنگ صحیح از جمله موضوعات فنی هستند. لایه‌لایه‌شدن، ترک خوردگی، شره کردن و برآمدگی نیز از مهمترین عیوب و نواقص ظاهری در پاشش رنگ غیراصولی است. مواردی که با رعایت نکات و قواعد صحیح بیان شده در هر بخش این جزوه، می‌توان تا حد زیادی علت آن و همچنین راهکارهای پیشگیری از آن‌ها را شناسایی کرد.

قابل پرداخت : 19,000 تومان فرمت فایل اصلی : pdf تعداد صفحات : 21 صفحه